کامپیوتر

یازقلم نازلی آنامدان.........

یاز قلم نازلی آنام دان ، کی قُولوم یازماغا قاخمیر

او گؤزل مهریبانیم دان ، کی الیم دای اونا چاتمیر

یازگینان تایسیز آنام دان ، او قارا تئللی مارال دان

تا کی بو طبعیم اویانسین ، کی اونون لاییقی یازمیر

یازگینان گؤیچک آنام دان ، او شیرین لای لاییسین دان

بیه بولسون کی بو گؤزلر ، باشقا بیر لای لایا یاتمیر

او کی گئتدی ائله بیر گولزاریمین باغبانی گئتدی


گلیر او هی یوخوما سویلویوری آغلاما بسدی

اُولموری آی آنا جانیم بو کؤنول دای سؤزه باخمیر

دییللر آهو باخیشلی او آنان گؤیلره اوشدی

سن کی من سیز گئتمزییدین ، بو منیم بینیمه باتمیر


آروم قرار از جان ودلم گرفته شدوهمچو پرنده در قفس خود را به چارچوب جانم می کوبه...به سفارش وتوصیه دوستان می خوام از متنهای دلگرفته دور شوم واز متن های شاد استفاده کنم ولی ....آنچه از دل برمی خیزه بر صفحه جاری میشه     

 کاش می شد که او می آمد    این دل خسته ی مرا می برد ...چشم مرا می شست ....راز لبخند به لبم می آموخت   کاش..میفهمیدیمقد راین لحظه که در دوری هم می راندیم..

کاش می دانستیم راز این رود حیات که به سرچشمه نمی گردد باز

کاش می شد مزه خوبی را می چشاندیم به کام دلمان

کاش می شد که اوباز می آمد

باور تیره ی مرا می شست

و به من می فهماند

دل من منزل تاریکی نیست

اخم بر چهره م بسی نازیباست

بهترین واژه همان لبخند است

که ز لبهایم  دور شده است


                              به یادش اگر که در یابد